Bliv medlem

 

 

 

Bliv medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at ride eller have en hest opstaldet på Sønderborg Ridecenter skal du være medlem af Sønderborg Rideklub. For at ride din egen hest på SØR skal du endvidere have facilitetskort uanset om den er opstalde på SØR eller andre steder. Hvis du kommer udefra, kan du også vælge at betale facilitetsafgift hver gang du rider undervisning. For at bruge hallen udenfor undervisning skal du have facilitetskort.

 

Når du melder dig ind i Rideklubben, bliver du automatisk også medlem af foreningen Sønderborg Ridecenter og Dansk Rideforbund.

 

Rideklubben optager senior og junior-medlemmer. Medlemmer optages som junior-medlemmer til og med udløbet af det kalenderår, hvori de fylder 25 år. Medlemmer under 18 er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år.

 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i klubbens ridesportslige aktiviteter.

 

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

 

Medlemskabet betales for et år af gangen og opkræves i januar. Hvis du melder dig ind senere end januar opkræves for resten af året.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

 

Indmeldelse

 

For at blive medlem skal du udfylde, printe og underskrive en indmeldelsesblanket

 

Derefter skal du aflevere den i postkassen i forhallen på SØR eller sende den til

 

Sønderborg Rideklub

Huholt 17A

6400 Sønderborg

 

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter også alder, telefon nr. og e-mail adresse.

 

Årskontingent se her