��

 

Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig Sønderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

Hr

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling for Sønderborg Ridecenter, SØR's venner og Sønderborg Rideklub i nævnt rækkefølge d. 6/3 2012 kl 19.00 i cafeteriet.

For at se dagsorden for de tre generalforsamlinger gå til www.sonderborg-rideklub.dk

MVH Bestyrelserne

Tilbage til toppen^
Hr

MedlemsmØde

Der blev afholdt medlemsmøde i d. 1/2. På mødet blev budget for 2012 fremlagt. Vi budgettere lige nu med et mindre underskud hvilket skyldes, at vi har en del tomme bokse. Driftudvalget arbejder sammen med ridecenteret om at styrke vores økonomi yderligere. Der vil blive arbejdet med at mindske driftomkostningerne samt at tiltrække flere opstaldere.

Der blev kort diskuteret muligheden for også at skaffe penge af anden vej. Vi vil stadig arbejde videre med ideen om et show/sponsorstævne. Pengene skal i så fald gå til en ny bund i begge hallerne.

Haltiderne blev drøftet. Det er lidt trangt for springrytterne, da der er mange, der gerne vil springe for tiden. Bestyrelsen har aftalt med Gerhart at Rasmus' ryttere kommer i hallen kl. 19.30. Hvis det stadig ikke fungerer, må vi finde mere tid i hallen til spring.

En gruppe medlemmer havde ønsket at tage SØR's regler op til overvejelse. Der er mange der vælger ikke at overholde regerne. Bl.a. er der stadig en del løse hunde i stalden. Reglerne er til for at vi alle kan færdes trygt  i klubbe dog er der måske ikke helt klart for alle hvad reglerne er. Der blev derfor nedsat et udvalg, som vil lave et forslag til et mere enkelt reglsæt. Der blev også anmodet om ikke at blive sure på andre, hvis de minder en om reglerne.

 

Tilbage til toppen^
Hr

GØr-det-selv bokse

Som vi drøftede på medlemsmødet, vil vi gerne tilbyde, at man kan leje en gør-det-selv boks.
 

Pris:
Storboks/Udeboks  hest  1.900 kr.  pony 1.720 kr.
Mellemboks (kun til små heste og ponyer)  hest 1.800 kr.  pony 1.620

Inkluderet i denne pris er ca. 30 kg. træpiller pr. uge, hø og facilitetskort og hesten/ponyen bliver fodret af personalet.  Træpillerne bliver placeret foran boksen af personalet 2 gang om ugen. Foder og foldordning kan tilkøbes.
Det man skal gøre selv er at muge ud 7 dage om ugen.
Antallet af gør-det-selv bokse bliver indledningsvist begrænset til 8 bokse indenfor (i den ene side af fingeren) og 5 udebokse (på laden).
Hvis du allerede har en hest opstaldet og ønsker en gør-det-selv boks, skal du opsige din boks (med 1 mdr. varsel) og bede om en gør-det-selv boks. Hvis alle boksene bliver fyldt op oprettes der venteliste.

Tilbage til toppen^
Hr

Nye foderpriser

Ved gennemgang af regnskab for 2011 og udarbejdelse af budget for 2012, er vi blevet opmærksomme på at vores foderpris ligger lidt lavt. Vi taber gennemsnitlig 35 kr. pr. hest pr. mdr. lige nu. Vi regulerer derfor foderprisen pr. 1/4 2012. Vi ønsker samtidig at lave en mere fleksibel pris, således at man betaler efter hvor mange kg. hesten får. Den nye prisstruktur vil være således:
 

Kg. pr. dag      Pris pr. mdr.
Fra 0 - 1                 95
Fra 1,1 - 2           190
Fra 2,1 - 3           285
Fra 3,1 - 4           380
Fra 4,1 - 5           475

Hvis en hest/pony får 3 kg pr. dag koster det således 285 kr. pr. mdr. Hvis en hest/pony får 1,5 kg pr dag vil prisen være 190 kr.

Tilbage til toppen^
Hr

Ny underviser

Sønderborg Rideklub har fået ny underviser i den lille hal om fredagen.  Sandra Kellman er 17 år og har hest opstaldet i klubben.

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Generalforsamling

         Medlemsmøde

         Gør-det-selv bokse

         Nye foderpriser

         Ny underviser

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan v�re interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til S�R's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

S�nderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 S�nderborg
74 43 50 49

Email

https://createsend2.com/t/r/o/dditluk/l/o.gif