��

 

Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig S�nderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

Hr

Generalforsamling

S�nderborg Rideklub afholdt generalforsamling d. 6/3 2012. Regnskab for 2012 blev fremlagt og godkendt. Vi kommer ud af 2012 med et mindre underskud, hvilket var forventet. Hvis du ønsker at se regnskabet, kan det rekvireres hos bestyrelsen.

P� valg til bestyrelsen var Dorthe Schmidt, Majbrit Engelbrecht og Jesper Olsen. Majbrit og Dorthe ønskede ikke at genopstille. Valgt til bestyrelsen blev Jesper Olsen, Betina Thaves Andersen og Søren Hjortgaard. Lotte Esbjerg overtager opgaven som kasserer.

Den nye bestyrekse afholder det f�rste m�de mandag d. 19/3. Dagsorden og mødetidspunkter kan fremover ses under bestyrelsen på hjemmesiden.

http://www.sonderborg-rideklub.dk/omsor-bestyrelse.html

 

Tilbage til toppen^
Hr

Ændring af foldordning

Fra den 1. maj vil Sønderborg Rideklub kunne tilbyde, at du kan få din hest på fold op til 6 timer hver dag.

Ved at etablere 3 folde mere og få fold 12 ordnet igen, kan vi tilbyde, at alle der ønsker det kan tildeles en fold, som de kan bruge op til 6 timer pr. dag. Alle heste vil få tildelt en fold. Der vil være fra 2 til 5 heste på en fold alt efter foldens st�rrelse. Man kan ikke selv frit vælge folden, men man kan få indflydelse på hvilke heste man deler fold med. Vi kan ikke garantere at der er grøs på folden. Dog vil fold  9 og 10 ikke blive brugt som en del af ordningen (de nuværende jordfolde). Ligeledes vil fold 1 og 2 være undtaget da de bruges af personale.

Man kan stadig få hesten trukket på fold og hentet ind af personalet. Det vil forsat koste 300 kr. Hvis man ønsker hesten skal gå ud i kortere tid, tager de den ind tidligere. Man kan også vælge at få hesten trukket ud og så selv tage den ind, når man kommer. Det koster 150 kr. pr. mdr. Endelig kan man vælge selv at lukke ud og tage ind så koster ordningen ikke noget.

Det er stadigt muligt at leje en privat fold, for dem der måtte ønske det. Der er tre privat folde (bag elevhuset). Der kan være 3 heste på hver fold. Disse folde kan bruges fuldstændigt frit (evt. også om natten). Det koster 2500 kr. for hele sæsonen. Hvis man ønsker heste trukket ud og ind koster det yderligere 300 pr. mdr. eller 150 kr. hvis den kun skal trækkes ud.

Tilbage til toppen^
Hr

ArbejdslØrdag

Vi planlægger en arbejdslørdag d, 21/4 2012. En del at det der skal gøres er at etablere de nye folde. Der vil også være en del andre opgaver. Sæt kryds i kalenderen og kom og hjælp din klub.

Tilbage til toppen^
Hr

LukkehjÆlp

For at tilpasse omkostningerne til ,at der er en del tomme bokse, har vi valgt ikke at ansætte andre i stalden i den periode, hvor Michelle er på skole. Personalet kan godt n� opgaverne, men det er svært at dække den fulde �bningstid. Klubben kunne derfor godt bruge en eller flere, der vil tage ansvar for at lukke nogle aftner om ugen. Opgaven gør kun ud på at slukke og låse og vil tage 5-10 min. Hvis du ønsker at hjælpe, bedes du henvende dig hos Rasmus. Det kan evt være, hvis du allegevel ved, at der er en bestemt aften om ugen, hvor du rider sent.

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Generalforsamling

         Ændring af foldordning

         Arbejdslørdag

         Lukkehj�lp

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan v�re interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til S�R's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

S�nderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 S�nderborg
74 43 50 49

Email

https://cmail2.com/t/r/o/dditod/l/o.gif