��

 

Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig Sønderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

Hr

Succesfuldt stÆvne

Der blev i weekenden d. 24. og 25. marts afholdt D/C stævne i Dressur. Stævnet var rigtig godt besøgt med omkring 160 starter. Både de besøgende og stævnerapporten gav SØR en super god feedback. SØR havde et overskud på stævne og cafeteria på ca. 15.000 kr. Tusind tak til dressurudvalget og de mange hjælpere. Flot arbejde.

Tilbage til toppen^
Hr

GÆlden ikke vokset i 2011

Lokaletilskudet for 2011 ser ud til at blive 25.000 mere end estimeret i regnskabet. Det betyder at SØR's underskud i 2011 er nede på ca. 15.000 kr. hvilket er mindre end de afskrivninger på 25.000, der er med i resultatopgørelsen. Det betyder, at vores gæld ikke er vokset i 2011.

Tilbage til toppen^
Hr

Dansk Ride Forbunds reprÆsentantskab vedtager obligatorisk brug af ridehjelm

På Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde i Rebild den 25. marts vedtog repræsentantskabet med 271 ja-stemmer mod 21 nej-stemmer et forslag fra bestyrelsen, om ændringer af vedtægterne. ændringerne medfører bl.a., at alle forbundets klubber fremover er forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler, der er i overensstemmelse med betingelserne for optagelse af nye klubber. Heraf fremgår det, at alle klubbens medlemmer skal ride bære en sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved ridning på klubbens faciliteter.

Vi vil straks gå i gang med at ændre SØR's sikkerhedsregler. Den nye regl gælder fra d.d.

Tilbage til toppen^
Hr

Opdaterede vaccinationsregler for stÆvneheste og -ponyer

På Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde søndag den 25. marts 2012 vedtog repræsentantskabet et forslag fra Mols Rideklub om ændring i Dansk Ride Forbunds reglement d. 15.4, der omhandler vaccinationskravet til stævneheste. Den vedtagene ændring betyder, at Dansk Ride Forbunds nye vaccinationsprogram, der træder i kraft 1. januar 2013, kun omfatter stævneheste og -ponyer, der påbegynder basisvaccination efter denne dato.

Krav til vaccination af stævneheste- og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund:

Stævneåret 1. januar til 31. december 2012:

Hidtidige regler er gældende. Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal v�re basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang �rligt, dvs. senest 365 dage efter foregående vaccination.

Stævneåret fra 1. januar 2013 og fremefter:

For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. december 2012, g�lder ovenstående regler.

For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler:

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Succesfuldt stævne

         Gælden ikke vokset i 2011

         Dansk Ride Forbunds repræsentantskab vedtager obligatorisk brug af ridehjelm

         Opdaterede vaccinationsregler for stævneheste og -ponyer

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan v�re interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til S�R's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

S�nderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 S�nderborg
74 43 50 49

Email

https://createsend3.com/t/r/o/dditok/l/o.gif