Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig S�nderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

Hr

Rasmus gÅr pÅ pension

Rasmus har valgt at stoppe sit ansættelsesforhold hos SØR med udgangen af maj, for at gå på pension. Rasmus har de sidste 3 år gjort en kæmpe indsats hos SØR, og det er med beklagelse, at vi har modtaget hans opsigelse. Vi håber det stadig vil være muligt at møde Rasmus i stalden, og at han forsøtter som underviser hos SØR.

Michael overtager pr. 1/6 ansvaret for stalden. Vi ser frem til at udvide samarbejdet med Michael. Der vil endvidere blive ansat en medarbejder mere i stalden hvis det er nødvendigt.

Tilbage til toppen^
Hr

Alssund Cup til SØR for 2011

Sønderborg Rideklub vandt Alssund Cup i 2011. Dette er en pokal der gives til den klub i lokalområdet, der har vundet flest point ved D-stævner i de lokale klubber. Stort tillykke til vores D-stævne ryttere. Pokalen er sponsoreret af Jensens Bøfhus og vil blive udstillet på kontoret det næste år.

Tilbage til toppen^
Hr

Vigtigt medlemsmØde d. 17/4 kl 19.30 i cafeteriet

Krav til håndtering af hestepas, medicin og foder/tilskudsfoder i stalden er ret skrappe og kan adstedkomme store bøder, hvis de ikke overholdes. Disse krav gør også, at vi bliver nød til at ændrer i alle opstaldningskontrakter. Dette vil ske pr. 1/6 2012, hvor alle opstaldere vil blive bedt om at indgå nye kontrakter med SØR.

Vi vil gerne informerer om reglerne og de nye kontrakter på et medlemsmøde, hvor det er vigtigt at alle opstalder møder op. Hvis du ikke kan komme, bedes du kontakte bestyrelsen og få den nødvendige information.

Emner:

  • Nye sikkerhedsregler
  • Medicin i stalden
  • Dokumentationskrav til foder og tilskudsfoder i stalden

  • Håndtering af pas
  • Nye kontrakter

 

Tilbage til toppen^
Hr

ArbejdslØrdag bliver d. 14/4 kl 9.00

For at få etableret den nye foldordning pr. 1/5, hvor vi tilbyder, at alle heste kan gå på fold op til 6 timer pr dag, er det vigtigt, at vi får sat foldene i stand og gjort klar til sommeren. Vi afholder derfor arbejdslørdag. d. 14/4 fra kl. 9.00. Arbejdsdagen er obligatorisk for alle, der ønsker at benytte foldene. Hvis du ikke kan komme bedes du henvende dig til Rasmus eller bestyrelsen for at få en aftale om hvordan du ellers kan hjælpe.

Tilbage til toppen^
Hr

Obligatoriske sikkerhedsregler

Alle klubber skal fremover have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af nye rideklubber. Der vil i løbet af foråret komme en vejledning i forbindelse med gennemførelse af denne regel, ligesom der kommer forslag til standard sikkerhedsregler. Kravene i forbindelse med sikkerhedsvejledning er bl.a., at:

" Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
" Alle rider med fodtøj beregnet til ridning
" Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
" I ridehallen/banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

I den forbindelse skal det præciseres, at sportsreglementets bestemmelser m.m. fortsat er gældende i forbindelse med afvikling af stævner under Dansk Ride Forbund, og FEI s reglement er gældende ved afvikling af internationale stævner i Danmark.

SØR's bestyrelse vil udarbejde et sæt sikkerhedsregler for SØR. Disse vil blive tilgængelige på vores hjemmeside samt blive beskrevet i en folder.

Tilbage til toppen^
Hr

Gebyr for sager i dØmmende udvalg

Følgende tekst blev af klubberne tilføjet til Dansk Ride Forbunds vedtægters § 15: "I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis de finder sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve af klager for at behandle sagen og afsige en kendelse samt kræve d�kning af øvrige omkostninger ved sagens behandling. Gebyrer og krav til betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses på forbundets hjemmeside."

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Rasmus går på pension

         Alssund Cup til SØR for 2011

         Vigtigt medlemsmøde d. 17/4 kl 19.30 i cafeteriet

         Arbejdslørdag bliver d. 14/4 kl 9.00

         Obligatoriske sikkerhedsregler

         Gebyr for sager i dømmende udvalg

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan v�re interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til S�R's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

S�nderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 S�nderborg
74 43 50 49

Email

https://cmail3.com/t/r/o/ddiykty/l/o.gif