Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig S�nderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

På medlemsmødet d. 23/4 havde vi besøg af dyrlæge Birgitte Andersen der gav os en gennemgang af medicinanvendelse til heste. Desuden havde vi en snak om konsekvenser for SØR. Du får her et referat.

Hr

Medicinanvendelse til heste

Det er vigtigt at skelne mellem heste, der er produktionsdyr og heste, der ikke er(hobbyheste).
Produktionsdyrshesten er sidestillet med andre produktionsdyr, såsom køer og svin. Stedet hvor hesten opholder sig (besætningen) opfattes om en landbrugsbedrift, der producerer fødevarer og skal opfylde gældende regler for foder, foldbehandling og medicinregler mv. Sanktionerne kan fører til træk i hektarstøtten og dermed en stor økonomisk belastning for ejeren (Rideklubben) af stedet.

De vigtigste regler for produktionsdyr:
Der kan kun ordineres eller udleveres medicin til max 5 dage. Medicinen må kun opbevares i stalden i ordinationsperioden. Medicinen/rester må ikke findes i besætningen efter de 5 dage. Dette er ulovlig medicin.
" Der skal være en etikette på alt medicin. Hesteejere må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som er modtaget via dyrlægen eller apoteket. Der skal altid udleveres anvisningsseddel (tilbageholdelsesseddel) Denne skal ejeren  (i dette tilfælde rideklubben) opbevare i 5 år i datorækkefølge og på forlangende udleveres til kontrolmyndigheden. Som ejer må man kun selv indgive medicin til sin hest, hvis man har et medicinhåndterings-kursus.

Regler for hobbyhesten:
Der er et større spektrum af medicin til rådighed. Der kan ordineres eller udleveres til længere tids behandling inden for det faglige forsvarlige (op til 30 dage). Medicinen må findes i besætningen så længe hesten er under behandling.  Intet krav om anvisningsseddel. Stadig krav om etikette som skal indeholde oplysninger om dyrets navn, art, ejer, diagnose, dosering, indgivelsesmetode, dato, dyrlæge.Man kan som ejer selv give hesten medicin efter dyrlægens instruktioner.

Det kan kun ske, hvis dyrlægen har været i besætningen inden for ca 3 mrd og kender besætningen godt. Ellers skal dyrlægen ud til hesten for at måtte ordinere ormekur.

Tilbage til toppen^
Hr

Hestepas

Hestens pas skal ALTID følge hesten. Dvs. være til stede i stalden ved ALLE dyrlægebesøg. Det gælder planlagte og akutte udkald. Bruges til kontrol af dyrets produktionsdyrsstatus. Ved kontrol fra myndighederne skal pas p� alle heste kunne fremskaffes inden for 3 timer.

Tilbage til toppen^
Hr

Hvad betyder dette for SØR

En overtrædelse vil medføre beskæring af hektarstøtten. SØR modtager hektarstøtte.For det enkelte medlemmer kan det medfører ret store bøder, hvis reglerne ikke er overholdt. (Der er givet bøder på 20.000 for at have receptpligtig medicin (i dette tilfælde ormekur) uden mærkat).

For at håndtere disse regler, bliver vi nød til at stille krav om at alle heste, der er opstaldet på SØR er udtaget af konsum. Det skal fremgå af hestens pas. Det vil også fremgå at opstaldningskontrakten at dette er et krav.

Dette vil betyde at vi ikke skal opbevare tilbageholdelsessedler og at vi ikke skal førere log over foderstoffer. For opstalder, betyder det, at der ikke skal være besøg af dyrlæge så mange gange, hvis hesten skal behandles over længere tid.

Vi vil opsætte plastfolder på indersiden af alle skabe. Deri skal du enten opbevarer passet eller en kopi af s. 42 samt medicinsiderne: Yderligere skal der være et telefonnummer på den, der kan fremskaffe passet i løbet af 3 timer.

Tilbage til toppen^
Hr

S�ledes udtages hesten af konsum

Heste er som UDGANGSPUNKT produktionsdyr i forhold til loven. Dvs man skal som ejer foretage sig noget aktivt for at hesten klassificeres som hobbydyr: Hesten skal udtages af fødekæden (konsum). Dette sker således:

Heste, der er chipmærket eller har et brændemærke/frysemærke MED ET LÆSELIGT nummer:
Som ejer udtager du selv hesten ved at skrive under i passet på side 42. Dette kan gøres, når som helst du beslutter, at din hest ikke skal være et produktionsdyr.
Hvis ikke hesten er udtaget på forhånd, og dyrlægen behandler med medicin, der nødvendiggør det, skal dyrlægen skrive i passet. Hvis IKKE hesten har chip eller brand (gælder for enkelte hesteracer) skal den chipmærkes for at kunne få status som hobbydyr.

Tilbage til toppen^
Hr

Nye opstaldningskontrakter

Gældende fra 1/6 2012 vil alle opstaldere blive bedt om at underskrive en ny opstaldningskontrakt med SØR.  Nyt  i kontrakterne vil være:

" Alle heste opstaldet på SØR skal være udtaget fra konsum og dette skal fremgå af passet. Hestepasset skal ALTID være hos hesten dvs. det skal opbevares på SØR, når du ikke er ude at køre med hesten (som min. Skal der være en kopi af s. 42 og medicin siderne samt telefon nr. til en der kan fremskaffe passet indenfor 3 timer).
" Ejeren forpligter sig til at være tilmeldt betalingsservice.
  Ejeren er endvidere forpligtet til, at:
- At overholde regler vedrørende medicin i stalden (se folder vedrørende medicin i stalden)
- Boksen skal vaskes 1 gang årligt inden 1. december.  (Sker dette ikke vil boksen blive vasket af personalet og medfører en omkostning for opstalder)
- Der er 2 arbejdsdage om året, som du er forpligtet til at deltage i eller du kan vælge at betale hvis du er forhindret i at deltage. (Det koster 500 kr. med mindre andet er aftalt med bestyrelsen)
- At være medlem i mindst et af Rideklubbens udvalg (Dressur-, Spring-, Aktivitets-, rengørings-, cafeterie-, Vedligeholdelses-, eller ungdomsudvalg

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Medicinanvendelse til heste

         Hestepas

         Hvad betyder dette for SØR

         S�ledes udtages hesten af konsum

         Nye opstaldningskontrakter

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan være interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til SØR's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

Sønderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 Sønderborg
74 43 50 49

Email