Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig Sønderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej

Hr

Startskud til nye udendørsbaner

Så går vi i gang med forbedringen af vores udendørsbaner.
Som det første køres snarest ca. 50 m3 vasket sand på græs springbanen. Sandet er sponsoreret af Arkil og transporteret af Torben Jørgensen. Dernæst monteres indenfor 5-6 uger et kraftigt nyt Poda Texas hegn om hele springbanen, som samtidig opdeles i en springbane på ca. 5000 m2 og en mindre spring opvarmning til stævner.  I hver ende af banen monteres to kraftige 3 meters Country House låger.
Samtidig arbejder vi med tilbud for dressurbanerne. Det er planen at renovere den eksisterende dressur bane og lave to nye sand/flis baner nord og syd for den eksisterende bane indenfor de eksisterende volde. Dermed har vi to baner til stævner og én til opvarmning. Så snart vi har aftaler på plads informerer vi yderligere.
Vi har brug for hjælp fra medlemmerne til at fjerne den gamle beton vandgrav på spring banen og samtidig rydde op på det nordlige areal, hvor den ene nye dressur bane skal ligge. Der kommer opslag i forhallen snarest  -  vi glæder os til at komme i gang

Tilbage til toppen^
Hr

Sydjyske Mesterskaber for hold i Aabenraa

SØR har i år både et pony spring hold og et pony dressur hold klar til de Sydjyske Mesterskaber i Aabenraa. Mesterskabet finder sted på Mønterhøj i Aabenraa den 18. maj (spring) og 19. maj (dressur) og vi håber mange fra klubben kommer og støtter vores hold. I samarbejde med Reitsport Duus  og Byllemos Automobiler har SØRs Venner arrangeret fælles ens underlag og flotte skridttæpper til alle ekvipager på de to SØR hold.
Tak til vores sponsor Byllemos Automobiler, som er klar til at servicere både din bil og din hestetrailer

 

Tilbage til toppen^
Hr

Sikkerhedsregler

Følgende er udsendt af DRF i dag

Som bekendt blev det ved repræsentantskabsmødet besluttet at alle klubber under Dansk Ride Forbund er forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af nye klubber.
Sikkerhedsreglerne er nu blevet opdateret, således at der findes ”Vejledning til udformning af sikkerhedsregler” samt en ”Sikkerhedsregel” som indeholder forbundets minimumskrav. I opdateringen tages der forbehold for reglementet, så beslutninger omkring sikkerhedsmæssigt korrekt udstyr i de enkelte discipliner fortsat sker i disciplinudvalgene. Kravet til en sikkerhedsvejledning kan altså ikke underkende sportsreglementets bestemmelser.

Sikkerhedsregler forventes implementeret i klubberne hen over sommeren. Forbundet antager som udgangspunkt at dets medlemsklubber efterlever forbundets vedtægter, hvorfor det ikke anses for nødvendigt at skulle kontrollere, hvorvidt klubberne har udformet et sæt sikkerhedsregler. Godkendelse af sikkerhedsreglerne vil dog forsat være en fast del af den administrative behandling af optagelsesansøgninger fra nye klubber og et fast punkt på dagsordenen ved klubbesøg. Forbundets driftsorganisation samt officials opfordres til at påtale eventuelle observationer af klubber uden sikkerhedsregler eller klubber/ryttere, hvor sikkerhedsreglerne ikke efterleves. Ved gentagne overtrædelser bør de pågældende klubber indberettes til forbundet.

Ved konstatering af overtrædelser vil forbundet sende klubben en skriftlig advarsel, hvis klubben ikke efterlever påbuddet fra advarslen indstilles klubben til eksklusion gennem appeludvalget jf. forbundets vedtægter § 18. På samme måde kan klubben efter en skriftlig advarsel indstille et medlem, der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:
- Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
- Før altid en hest i trense eller træktov
- Løb eller råb ikke i stalden
- Du må aldrig rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
- Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
- Lad aldrig to heste passerer hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
- Kend klubbens regler for ridning på bane
- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
- Du må kun føre en hest af gangen til og fra folden
- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
- Kend klubbens forholdsregler ved brand
- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

Tilbage til toppen^

I dette brev

         Startskud til nye udend�rsbaner

         Sydjyske Mesterskaber for hold i Aabenraa

         Sikkerhedsregler

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan være interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til SØR's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

Sønderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 Sønderborg
74 43 50 49

Email