Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig Sønderborg Rideklubs nyhedsbrev.

Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

S�nderborg Rideklub

Hej ,

Hr

Orden pÅ ridecenteret - et dilemma

På det medlemsmøde der blev afholdt i maj, talte deltagerne om, at det er utilfredsstillende, at der ikke er mere orden og rent på ridecenteret. Et eksempel er striglepladserne, hvor der fejes pumler hen i hjørnet, eller der fejes slet ikke. Det er jo nok sådan, at der er så ordentlig og rent på centeret, som vi kollektivt vælger at der skal være.
 

Om vi vil det eller ej, påvirker vores handlinger hinanden, og om vi handler på den ene eller den anden måde, er ofte afhængigt af, hvordan vi tror, andre handler. Man kan kalde det de kollektive handlingers dilemmaer. Kollektive dilemmaer findes på alle steder, og de løses meget nemmere, hvis vi hver især tager ansvar og har tillid til hinanden, Et eksempel er Bladfejerens dilemma.  Hvem gider feje blade sammen, hvis ikke man kan regne med, at ens naboer også gør det? Deres blade vil jo så blæse ind over hækken og ødelægge ens arbejde, og så kan man lige så godt lade helt være. Kender man derimod hinanden i nabolaget og taler sammen, er det nemmere at stole p� hinanden og lave fælles aftaler, så der bliver fejet blade. 
Vi bestemmer selv, hvordan vi vil have det. Vi kan holde mere rent og ordentligt, hvis vi hver især giver et lille nap med hver dag.

Tilbage til toppen^
Hr

HØnet

Vi har den seneste tid testet 2 hønet. Formålet med disse hånet er flere. Det vigtigste er, at vi kan sikre, at hestene har hø i boksen det meste af døgnet uden at overspise. Dette slow feeding system er godt for hestene, da det holder dem beskæftiget, og der er gang i deres mave og tarmsystem det meste af tiden. Ligesom hvis de gik ude og græssede. Andre fordele er, at vi kan mindske høspild, og personalet skal kun rundt med hø en gang om dagen.


Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover vil give hestene hø/warp i denne type net. Når nettene er indkørt,  vil være personalet, der fylder nettene. Fordele for opstalderne er, at de ikke længere skal bruge tid på at fylde net og for rideklubben vil det være, at vi bedre kan styrer hvor meget hø/wrap der bruges, og der vil være mindre spild. Det bliver som udgangspunkt ikke muligt at fravælge at have et net i boksen. Der vil som udgangspunkt komme 12 kg. hø i nettet pr. døgn for en stor hest. Opstalder kan godt få mere i nettet, hvis de mener hesten har brug for det. Dette vil dog påvirke prisen.


Vi skal have fundet ud af, hvilke net det skal være. Det der primært er forskel på nettene er størrelsen af hullerne. De net, vi har testet indtil nu, har huller med 3 cm. i diameter. Vi har nu besluttet også at teste et net, der har huller med en diameter på 3,5 cm. Nettene med større huller er billigere, men hestene spiser måske høet for hurtigt. Det er også en mulighed, at nettene med de små huller frustrerer nogen heste, da det kan tage for lang tid for dem, at få deres mad.
Bestyrelsen har besluttet at rideklubben køber nettene, men at opstalderne skal betale et depositum for at have nettet hængende i boksen. Hvis nettet går i stykker, skal opstalder selv betale for det. Hvis nettet er intakt, når boksen fraflyttes tilbagebetales depositum. Pris på de dyreste net er 450 kr. og pris på de billigste er 200 kr. En mulig løsning kan være, at vi køber begge typer net hjem, således opstalder selv kan bestemme hulstørrelse og pris på det net, der kommer i boksen.
Endelig beslutning bliver taget på næste bestyrelsesmøde d. 13/6.

Tilbage til toppen^
Hr

Boksleje

Grundet stigninger på en del af vores større omkostninger (el, vand, gas og disel), samt den forsatte stramme økonomi, har bestyrelsen valgt at hæve bokslejen med 50 kr. Stigningen vil ske fra og med d. 1/7 2013.

Tilbage til toppen^
Hr

Hunde i stalden

Bestyrelsen modtager stadig regelmæssig klager over løse hunde i stalden og har diskuteret problemet. Vi må blive ved med at minde om, at reglen er at alle hunde undtagen Michaels skal være i snor på Rideklubbens arealer. Når hundeejere er ude at ride, skal hundene være i bilen eller i egen boks.

Bestyrelsen har vedtaget, at hunde der ikke holdes i snor, kan bortvises permanent fra rideklubben. Reglen gælder alle, uanset hvor godt styr de har på deres hund.  Reglen bliver nød til at blive overholdet både af sikkerhedsmæssige grunde, og fordi mange bruger af stalden er utrygge/utilfredse med hundene. Personalet er ligeledes utilfreds med det, da nogle hunde efterlader afføring i høet.

Tilbage til toppen^

I dette brev

Small HrDanfoss Fr�s


Kongelig Danske Hesteforsikring Hjortgaard


Viller Soya Concept


Kontor Syd S�nderjydsk Forsikring


Martin Gram Maskinfabrik Vollerup El


Ernst & Young

Hr

Kender du nogen der kan være interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Forward

Du modtager denne e-mail fordi du har meldt dig til SØR's nyhedsbrev./>

Unsubscribe

Sønderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 Sønderborg
74 43 50 49

Email