Medlemsmøde

SØRs bestyrelse inviterer til medlemsmøde d. 23/4 kl. 19.00 i cafeteriet.
Der er to emner til mødet. Det første er hø/wrap behov. Vi arbejder på at få en foderkonsulent til at komme og snakke med os om emnet. Det andet emne er økonomi. Hvordan kan vi sikre at vi går ud af 2013 med et overskud?


Der vil blive lagt sedler i forhallen, hvor det er muligt at skrive forslag eller andre kommentar til bestyrelsen inden mødet. Håber du har lyst til at være med.

 

Økonomi

Grundet uforudsete omkostninger i december 2012 på ca. 70.000 kr. kom vi ud af 2012 med et likviditetsmæssigt underskud på ca. 50.000 kr.

Budget for 2013 er lavet, så det lige løber rundt. Der er ikke sat penge af til bund, vedligehold eller uforudsete udgifter (porte eller maskiner der går i stykker). Rideklubben har heller ikke råd til at reparere bokse eller skabe, der går i stykker. 
Det er ikke muligt at sparere mere på personaleudgifter eller andre områder.  Vores økonomi er derfor meget presset og risiko for, at vi får underskud igen er høj. Vi bliver nød til at få flere penge ind. Der er to muligheder; højere priser eller flere arrangementer. Dette emne vil derfor blive taget op på et medlemsmøde. På mødet vil budgettet blive gennemgået i detaljer og der vil blive lejelighed til at komme med forslag til hvordan vi kan få flere penge i kassen.

 

Hø/wrap

Der er nogen opstaldere der giver udtryk for, at de ikke mener, at hestene ikke får hø nok, samt at det er et problem, hvis hestene står i stalden uden at have noget at tygge på. Hestene får p.t. omkring 10-12 kg hø/wrap om dagen. Det skulle efter deres vægt være nok foderenheder (alt efter høets foder indhold).


Bestyrelsen håber, der er forståelse for, at vi ikke blot kan øge forbrug af hø uden at øge indtægterne på høet. Vi brugte i 2012 193.510 kr. på hø og wrap. Desuden er vi bekymret for, at spild til stige meget, hvis vi begynder at lægge meget mere hø ind i boksene samt at bundene bliver ødelagte.


Bestyrelsen er efter forslag fra Nicole Auerbach gået i gang med at finde en model og en pris på en høkasse. Det er en kasse med net på siderne, som er fastgjort i boksen. Den vil have den fordel at høet ikke bliver trådt rundt i boksen og at det vil tage hesten længere tid at spise høet. Det vil nok ikke være muligt for klubben at betale for at få kasserne sat op i alle privat bokse, så der vil nok komme en betaling fra opstalderne med i forslaget.

 

DRF repræsentantskabsmøde

DRF holder i år repræsentantsskabemøde i Sønderborg d. 14/4. Deltager fra SØR er Anette Holm Madsen og Inge Tylvad Andersen.

D. 13/4 holder distrikterne i den forbindelse møde på SØR. På mødet deltager formænd fra distrikterne. Mødet starter kl. 13.30 i cafeteriet. SØR servere kaffe/kage og frugt. Vi har derfor brug for 1-2 frivillige der kan hjælpe med dette arrangement. Det vil tage et par timer. Vi tjener penge på det :-)