Vision for SØR

Vision

SØR er en rideklub, der sætter sit præg på hele landsdelen med gode sportslige resultater og mange aktive medlemmer

 

Der satses på høj undervisningsstandard fra en kompetent stab af undervisere inklusiv en fastansat uddannet berider.

 

Vores vision er at:

 

skabe interesse for ridesporten hos alle aldersgrupper

fremme ridesporten i Sønderborg området

udvikle fremtidige talenter

være den foretrukne rideklub i Alssund området for såvel konkurrence ryttere som motionister

SØR har i det nye ridecenter høje faste omkostninger, og har en vision om at skabe et mere solidt økonomisk fundament, som kan understøtte klubbens visioner og sportslige aktiviteter. For at ovennævnte visioner kan realiseres, kræves der især kapital og en indsats udover der sædvanlige.

 

For at få Sønderborg Rideklub på landkortet afholdes en række aktiviteter, som lands-, distrikts– og venskabsstævner, ridelejre m.m