Opstaldning

Opstaldning

Der er plads til 85 heste og ponyer på Sønderborg Ridecenter.

 

 

 

Vi udlejer 4 forskellige type bokse. Indenfor har vi bokse i 3 forskellige størrelser pony, mellem og stor. Udebokse er alle store bokse. Vi har som regl ledige bokse, så det er muligt at få opstaldning med det samme. Når din hest er opstaldet på Sønderborg Ridecenter skal du betale boksleje, facilitetskort og hø/wrap. Foldordning og foder kan tilkøbes. Stalden passes af vores staldpersonale som ledes af vores berider. Der er i alt 3 medarbejdere i stalden. Personalet muger ud, giver træpiller, wrap og hø samt fodre. Der fodres med Balios Vital Haferfrei. Prisen der betales for Balios Vital Haferfrei er markedsprisen og varierer med denne.

 

Foderordning:

Morgen: Foder og hø/wrap

Middag: Foder

Aften: Foder og hø/wrap

 

Vi lægger vægt på at alle heste har adgang til hø/wrap hele tiden. Derfor bruges der høhække i boksene.

 

Hvis du ønsker at fodrer med noget andet end Balios Vital Haferfrei. Kan du fravælge foder og selv komme med dit foder. Staldpersonalet giver gerne dit eget foder til din hest. Skal din hest skal have noget tilskud til Balios Vital Haferfrei, giver personalet også gerne dette til hesten, når du selv kommer med det. Dette koster et mindre gebyr.

 

Betingelser for opstaldning:

Pensionsprisen efter den til enhver tid gældende prisliste betales månedsvis forud, hver den 1. i måneden. Hesteejeren har ret til dagligt at benytte faciliteterne i centeret i henhold til klubbens almindeligt gældende ordensregler.

 

Klubben påtager sig ansvaret for:

At hesten bliver passet og plejet fagligt korrekt.

At hesten bliver fodret fagligt korrekt.

At dyrlægen bliver tilkaldt og ejeren underrettet ved evt. sygdom.

 

Klubben påtager sig ikke ansvar for:

Evt. sygdom – Hestens liv og førlighed, herunder enhver form skrammer/skade, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen og foldordning.

 

 

Staldpladsen kan opsiges fra begge parters side med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Tages hesten ud, kan en opstaldningsplads reserveres for kr. 700,00 pr. måned. Tages heste ud har klubben krav på en månedes varsel. Når hesten tages ud Klubben disponere frit over pladsen i friperioden og har krav på en måneds varsel til den 1. i måneden når hesten skal ind igen. Hesteejeren kan ikke disponere over staldpladsen til anden side eller til andet formål.

 

Folde:

Der er mulighed for at benytte løbe folde, hvilket sker på eget ansvar og risiko.

Du har selv ansvaret for hesten/ponyen når du benytter dig af foldene.

Sørg altid for at de strømførende led lukkes, af hensyn til strømføringen i resten af foldene. Hvis din hest ødelægger folden, er du selv ansvarlig for at få den repareret.

Du kan tilvælge foldordning. Du kan også selv vælge at lukke på fold, så koster fold ikke noget. Alle heste/ponyer får tildelt en fold, som de deler med 2-3 andre heste/ponyer. Folden kan bruges ca. 6 timer pr. dag. i sommer halvåret. I vinterhalvåret kan vi tilbyde adgang til fold et par timer om dagen.

Hesteejeren forpligter sig til:

 

 

  • At holde hesten livs- og ansvarsforsikret
  • At holde hesten beskåret og beslået i den udstrækning, det må anses for fagligt korrekt
  • At holde hesten korrekt striglet
  • At afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination, ormekur og gødningsprøve, der iværksættes af klubben
  • At overholde ordensreglerne
  • At deltage i ca. 1 foderweekend pr. år, når personalet skal have ferie/friweekend
  • At deltage i rengøring/vedligehold af fælles arealer ca. 4 dage pr. år
  • Regelmæssigt at rengøre boksen, (vægge, vindue, krybbe). Der må ikke sættes klistermærker op på/i sadelskabet og boksen
  • Meddel personalet i stalden hvis du tager på ferie og hvor du kan træffes
  • At være medlem i et af klubbens udvalg