Ordensregler

Ordensregler

Sønderborg Rideklub er et offentlig sted, hvor alle har adgang

 

 

Centeret er åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 22.00. Lørdag og søndag dog fra 7.00 – 20.00.

 

Al færdsel på området skal ske under hensyntagen til de igangværende aktiviteter.

 

Hunde medbringes på eget ansvar og skal altid føres i snor på centeret. Både udenfor og indenfor (kun beriderens hund er fritaget for denne regel, da den tilbringer hele dagen på centeret).

 

Det er vigtigt, at begå sig rigtigt i stalden og i ridehallen:

 

Ikke løbe, ikke råbe, ikke lege indendørs.

Omgå hesten/ponyen med rolige bevægelser og med respekt. Husk det er levende væsener, som også har brug for ro og hvile.

Lad aldrig din hest stå bundet eller løs på staldgangen uden opsyn

 

Hver rytter rydder op efter sig selv og hjælper med at feje staldgang m.m. Når stalden forlades må der max. hænge en grime på bokslågen. Alt andet udstyr skal lægges på plads i de dertil indrettede rum.

 

Brug af vaskepladsen skal ske med mindst muligt forbrug af vand. Vaskepladsen må ikke bruges til strigling eller længere opholdsplads for hesten, der er mange som skal bruge pladsen. Vaskepladsen skal ryddes op efter brug. Hestepærer og andet skidt skal fjernes.

 

Observeres uregelmæssigheder eller sygdom ved hestene skal der rettes henvendelse til staldpersonalet, lederen af elevskolen eller berideren, (se tlf. nr. på opslag på tavle i forhal). Det gælder i øvrigt for de fleste spørgsmål – spørg berideren. Kan han ikke træffes, så ret henvendelse til formanden.

 

Der er rygeforbud overalt indendørs på Rideskolen.

 

Den der forlader faciliteterne sidst, er forpligtiget til at sørge for at alle døre og vinduer er lukket og lyset er slukket alle steder. (Dørene til klublokalet, sadelrum og lade skal være låste).

 

Klubbens medlemmer deltager, i pasning af stald, når personalet har fri, samt i rengøring af klublokale, sadelrum, toiletter. Alle pensionær tildeles en rengøringsweekend om året. Hvis man ikke kan den weekend, må man bytte med en anden.

 

Ridehusregler:

 

Alle skal ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

Børn og unge under 18 år SKAL bære godkendt sikkerhedsvest ved spring.

Medlemskab af klubben og facilitetskort er en selvfølge.

Man rider venstre mod venstre udenfor undervisningstiden.

Kig opog vis hensyn når du rider.

Skridt foregår på hovslaget venstre volte, én og én.

Longering kun i den lille ridehal, efter aftale med de andre ryttere. (Berider er fritaget for denne regl).

Kun løse ponyer/heste i den lille ridehal, i følgende tidsrum lørdag og søndag kl. 16 – 18, max 10 min og under opsyn.

Ingen springning uden opsyn af kyndig voksen.

Søndag mellem kl. 8 – 9 er den store hal forbeholdt ponyrytter der ønsker at øve program øvelser og mellem kl. 9 – 10 er den forbeholdt hesterytter der ønsker at lave program øvelser.

Vis hensyn

Tal ordentlig til hinanden og hjælp til, hvis nogen har brug for det!

 

Sørg altid for at de strømførende led lukkes, af hensyn til strømføringen i resten af foldene.

 

Skovridning:

 

Ryttere mellem 12-18 år må aldrig ride alene i skoven, men gerne to og to.

Ryttere under 12 år må kun ride i skoven såfremt de er i følgeskab af en rytter over 18 år.

Det skal altid meddeles hjemme på centeret når man ride ud.

Ved skovridning skal skovens regler følges, disse hænger på opslagstavlen. Der må kun rides på anviste stier og veje.

Sæt tempoet ned til skridt når skovens øvrige brugere mødes.

På grusveje må traves i kort trav, enkeltvis og i vejens midte ( ikke i kørespor).

 

Lygteføring og reflekser på heste:

 

Ved rytterens venstre ben skal være anbragt en lygte, der lyser hvidt fremad, og rødt bagud. Lyset skal være synligt i mindst 150 meters afstand. Hesten skal om hvert ben være forsynet med reflekterende bånd af mindst 5 cm’s bredde.

 

 

Rigtig god fornøjelse!

Bestyrelsen

 

DRF's sikkerhedsregler

 

 

Klubbens faciliteter generelt

 

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 

Stald

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passerer hinanden
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil

 

Ridehus/bane

 

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
 • Børn under 12 år skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm i stalden
 • Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon, MP3, Ipod og lign. under ridning.
 • Man rider venstre mod venstre
 • Se op vis hensyn når du rider.
 • Skridt foregår på hovslaget venstre volte, én og én.
 • Longering kun i den lille ridehal, efter aftale med de andre ryttere. (undtagelse er personalet)
 • Kun løse ponyer/heste i den lille ridehal, i følgende tidsrum lørdag + søndag kl. 16 – 18, max 10 min og under opsyn.
 • Ingen springning uden opsyn af kyndig voksen.

 

Terræn

 

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Fold
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil