Stævneudvalg

Stævneudvalg

 

 

Udvalgenes opgave er at planlægge, søge om og organisere stævner på alle niveauer. Udvalget varetager alle opgaver i forbindelse med stævner (valg af datoer, propositioner, tilmeldinger, administration, stævnekontor, aftaler med dommere, opslag af hjælperlister, koordinering med cafeterieudvalget, evt. fremskaffelse af sponsorpræmier osv.). Udvalgene afleverer, efter hver stævne, et stævneregnskab til kassereren. Udvalget er også ansvarlig for at holde sig opdateret om regler og systemer fra DRF i forhold til afvikling af dressurstævner og er ansvarlig for klubbens materiale der benyttes ved stævnerne. Udvalgene kan også vælge at igangsætte andre aktiviteter i forhold til dressur eller spring i klubben. F.eks. kurser. Du kan sagtens melde dig i et af disse udvalg uden at have viden om stævneafvikling. Der sidder nogen i udvalget, som du kan lærer af. Det er også en mulighed at komme på et kursus ved DRF i afholdelse af stævner. Udvalgene har en kontaktperson i bestyrelsen som varetager koordinering med Distrikt 8 og som informerer bestyrelsen om aktiviteter i udvalget.

 

Formand er Anette Holm Madsen

 

Navn

Telefon

E-mail

Anette Holm Madsen

29 41 40 79

 

Michael Grønne

61 18 18 16

 

Lotte Schultz

 

 

Annette Krogh Bendixen

 

 

Mette Fink

 

 

Jonna Senger

40 21 07 87

 

Joan Andersen

22 99 44 11

 

 

 

 

Vi skaber klubben sammen

 

 

Som opstalder på SØR forpligter du dig til at være medlem af mindst 1 af klubbens udvalg. Der er lige nu følgende udvalg. Du er velkommen til at komme med forslag til flere relevante udvalg. Klik på udvalgets navn for at medlemmer og formand i udvalget.e.