Cafeterieudvalg

Cafeterieudvalg

 

Udvalget er ansvarlig for drift af cafeteriet. Opgaven er at beslutte hvad cafeteriet udbyder, foretage indkøb og koordinere arbejdet under stævner/aktiviteter. Udvalget er endvidere ansvarligt for rengøring af køkken således at klubben efterlever krav fra myndighederne. Udvalget koordinerer med aktivitets- og sportsudvalg i forbindelse med aktiviteter og stævner. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen på udvalgets vegne. Indkøb koordineres med kassereren. Indkøb og vedligehold udover mad og drikke samt mindre anskaffelser skal aftales med bestyrelsen.

 

Formand er Joan Andersen

 

 

Navn

Telefon

E-mail

Joan Andersen

22 99 44 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skaber klubben sammen

 

 

Som opstalder på SØR forpligter du dig til at være medlem af mindst 1 af klubbens udvalg. Der er lige nu følgende udvalg. Du er velkommen til at komme med forslag til flere relevante udvalg. Klik på udvalgets navn for at medlemmer og formand i udvalget.e.