Cafeterieudvalg

Cafeterieudvalg

 

Udvalget er ansvarlig for drift af cafeteriet. Opgaven er at beslutte hvad cafeteriet udbyder, foretage indkøb og koordinere arbejdet under stævner/aktiviteter. Udvalget er endvidere ansvarligt for rengøring af køkken således at klubben efterlever krav fra myndighederne. Udvalget koordinerer med aktivitets- og sportsudvalg i forbindelse med aktiviteter og stævner. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen på udvalgets vegne. Indkøb koordineres med kassereren. Indkøb og vedligehold udover mad og drikke samt mindre anskaffelser skal aftales med bestyrelsen.

 

Formand er Dorthe Schmidt

 

 

Navn

Telefon

E-mail

Dorthe Schmidt

51 92 85 64

dsc1@live.dk

Maj Britt Engelbrecht

20 62 35 76

majengel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skaber klubben sammen

 

 

Som opstalder på SØR forpligter du dig til at være medlem af mindst 1 af klubbens udvalg. Der er lige nu følgende udvalg. Du er velkommen til at komme med forslag til flere relevante udvalg. Klik på udvalgets navn for at medlemmer og formand i udvalget.e.