Udvalg

Udvalg

 

 

 

Aktivitetsudvalg

Udvalgets opgave er at igangsætte forskellige aktiviteter i klubben. Det kan være kurser, skovture, fester, fastelavn osv. Udvalget står for at planlægge, informere om og organisere aktiviteterne samt få hjælpere involveret. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen om aktiviteter i udvalget. Information på klubbens hjemmeside varetages af webmaster. Udvalget samarbejder med ungdomsudvalget for at få unge i klubben involveret.

 

Rengøringsudvalg

Udvalget er ansvarlig for rengøring af centerets toiletter og klubfaciliteter (forgang, kontor og cafeteriet). Opgaven er at få frivillige involverede, koordinere rengøringen samt evt. forestå noget af rengøringen. Målet er at få så mange involveret så rengøringsopgaven ikke er så stor for den enkelte. Udvalget koordinerer med aktivitets- og sportsudvalg samt cafeterieudvalg. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen på udvalgets vegne. Rengøringen skal varetages af voksne.

 

Cafeterieudvalg

Udvalget er ansvarlig for drift af cafeteriet. Opgaven er at beslutte hvad cafeteriet udbyder, foretage indkøb og koordinere arbejdet under stævner/aktiviteter. Udvalget er endvidere ansvarligt for rengøring af køkken således at klubben efterlever krav fra myndighederne. Udvalget koordinerer med aktivitets- og sportsudvalg i forbindelse med aktiviteter og stævner. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen på udvalgets vegne. Indkøb koordineres med kassereren. Indkøb og vedligehold udover mad og drikke samt mindre anskaffelser skal aftales med bestyrelsen.

 

Vedligeholdelsesudvalg

Udvalget er ansvarlig for at koordinere vedligeholdelsesopgaver i centeret. Opgaven er at planlægge, igangsætte og koordinere arbejdsdagene og evt. andre vedligeholdelsesopgaver. Udvalget sikre sig overblik over vedligeholdelsesopgaverne samt prioritere opgaverne. Arbejdet gennemføres i samarbejde med klubbens personale og bestyrelsen. Omkostninger aftales med bestyrelsen.

 

Ungdomsudvalg

Udvalgets opgave er at vælge og igangsætte forskellige aktiviteter for de unge i klubben. Det kan være stævner, skovture, fester, fastelavn, julefest, klubstævner osv. Udvalget støttes af en kontaktperson fra bestyrelsen, der hjælper udvalget med at koordinere samarbejdet og aktiviteterne. Udvalget arbejder endvidere sammen med aktivitetsudvalget og lederen fra elevskolen der ligeledes støtter udvalget i at få tilrettelagt og organiseret aktiviteterne. Der vil altid være ansvarlige voksne tilstede ved aktiviteterne. Udvalget henvender sig til unge mellem 12-16 år.

 

Stævneudvalg

Udvalgenes opgave er at planlægge, søge om og organisere stævner på alle niveauer. Udvalget varetager alle opgaver i forbindelse med stævner (valg af datoer, propositioner, tilmeldinger, administration, stævnekontor, aftaler med dommere, opslag af hjælperlister, koordinering med cafeterieudvalget, evt. fremskaffelse af sponsorpræmier osv.). Udvalgene afleverer, efter hver stævne, et stævneregnskab til kassereren. Udvalget er også ansvarlig for at holde sig opdateret om regler og systemer fra DRF i forhold til afvikling af dressurstævner og er ansvarlig for klubbens materiale der benyttes ved stævnerne. Udvalgene kan også vælge at igangsætte andre aktiviteter i forhold til dressur eller spring i klubben. F.eks. kurser. Du kan sagtens melde dig i et af disse udvalg uden at have viden om stævneafvikling. Der sidder nogen i udvalget, som du kan lærer af. Det er også en mulighed at komme på et kursus ved DRF i afholdelse af stævner. Udvalgene har en kontaktperson i bestyrelsen som varetager koordinering med Distrikt 8 og som informerer bestyrelsen om aktiviteter i udvalget.

 

Lukkeudvalg

Udvalgets opgave er at sikre, at der er medlemmer, der har faste lukkevagter. Lukkevagtens opgave er at møde op kl. 22.00 og lukke centeret af. Slukke lys og låse de døre, der skal låses.

 

Festudvalg

Udvalgets opgave er at sætte gang i og engagere klubbens andre medlemmer til at afholde fælles fester et par gange om året. Herunder julefrokost og sommerfest.

 

Ungdomsudvalg

Udvalgets opgave er at vælge og igangsætte forskellige aktiviteter for de unge i klubben. Det kan være stævner, skovture, fester, fastelavn, julefest, klubstævner osv. Udvalget støttes af en kontaktperson fra bestyrelsen, der hjælper udvalget med at koordinere samarbejdet og aktiviteterne. Udvalget arbejder endvidere sammen med aktivitetsudvalget og lederen fra elevskolen der ligeledes støtter udvalget i at få tilrettelagt og organiseret aktiviteterne. Der vil altid være ansvarlige voksne tilstede ved aktiviteterne. Udvalget henvender sig til unge mellem 12-16 år.

Vi skaber klubben sammen

 

 

Som opstalder på SØR forpligter du dig til at være medlem af mindst et af klubbens udvalg. Der er lige nu følgende udvalg. Du er velkommen til at komme med forslag til flere relevante udvalg. Klik på udvalgets navn for at medlemmer og formand i udvalget.