Rengøringsudvalg

Rengøringsudvalg

 

 

Udvalget er ansvarlig for rengøring af centerets toiletter og klubfaciliteter (forgang, kontor og cafeteriet). Opgaven er at få frivillige involverede, koordinere rengøringen samt evt. forestå noget af rengøringen. Målet er at få så mange involveret så rengøringsopgaven ikke er så stor for den enkelte. Udvalget koordinerer med aktivitets- og sportsudvalg samt cafeterieudvalg. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen som informerer bestyrelsen på udvalgets vegne. Rengøringen skal varetages af voksne.

 

Formand er Ulrik Kastrup

 

Navn

Telefon

E-mail

Ulrik Kastrup

21 36 87 05

ulrik-liv@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skaber klubben sammen

 

 

Som opstalder på SØR forpligter du dig til at være medlem af mindst 1 af klubbens udvalg. Der er lige nu følgende udvalg. Du er velkommen til at komme med forslag til flere relevante udvalg. Klik på udvalgets navn for at medlemmer og formand i udvalget.e.