Part i elevpony

Part i elevhest

 

Hvis du er en øvet og ansvarsbevidst rytter, kan du blive 1/2 part på en elevhest.

 

Regler for part i elev pony/hest:

 

1. Medlemmer af Sønderborg Rideklub har mulighed for at få part i en af klubbens elevheste/ ponyer.

 

2. Ved tilmelding hos leder af elevskole kan man skrives op på venteliste til en part.

 

3. Ventelisten vil blive fulgt for så vidt hest og rytter harmonerer sammen. Det er den leder af elveskole, der afgør tildeling af hestene/ponyerne. Der aftales hvornår ridetimer / undervisningstimer placeres.

 

4. Prisen for halvpart fremgår af klubbens gældende prisliste.

 

Som 1/2-part har man 2 ugentlige undervisningstimer på hold, samt yderligere 1 times fri ridning i weekenden. En undervisningstime kan ved aftale med elevskoleleder ændres til fri ridning 1 time en anden dag.

 

Timer herudover på holdene betales i henhold til gældende prisliste for holdundervisning.

 

I sommerferien, hvor der ikke er undervisning har 1/2 parterne stadig hesten på deres sædvanlige ridedage 3 gange om ugen, dog uden undervisning. Der betales også partskab i denne periode.

 

5. Klubben betaler for hestens smed, dyrlæge, forsikring og sadeltøj.

 

6. Der må rides 1 time lørdag eller 1 time søndag i weekenderne. Ridning i skoven og evt. springning skal aftales med den elevskoleleder.

 

7. Klubben har ret til at disponere over hestene/ponyerne til klubbens brug/undervisning, evt. flytning i forbindelse med arrangementer på centeret, m.m., hvilket skal ske under størst mulig hensyntagen til de aftaler der er lavet med parten om ridning.

 

Elevskoleleder afgør i hvilket omfang hestene/ ponyerne kan benyttes til dressur, springning etc,

 

8. Parten skal i sin brug og pasning af hesten/ponyen til enhver tid udvise godt horsemanship og følge klubbens almindelig gældende ordensreglement.

 

9. Parten har fortrinsret til hestene/ponyerne til stævner, arrangementer og lign. men skal acceptere at dele hesten/ponyen med andre til de pågældende arrangementer. Elevskoleleder afgør dette. Elevskoleleder afgør også i hvilket omfang hestene/ ponyerne er i stand til at deltage i de konkrete arrangementer og i givet fald med hvor mange ryttere.

 

Tilmelding til stævner/arrangementer kan ikke ske hvis hesten/ponyen skal benyttes til klubbens brug/undervisning. Der kan ikke meldes til stævner/arrangementer uden for klubben, uden forudgående aftale med den daglige leder.

 

10. Parterne skal ikke betale for leje af heste/ponyer for de arrangementer der sker i / på klubbens lokaliteter, men ved andre arrangementer/stævner etc. skal der betales i henhold til gældende prisliste herfor.

 

11. Parten har pligt til at sørge for strigling, pleje, pasning og soignering af hesten/ponyen i ugens løb.

 

12. Aftalen om partskab kan opsiges med en måneds varsel til hver den første i måneden til elevskoleleder.

 

Elevskoleleder kan under hensyn til den daglige drift samt ved uregelmæssigheder fra partens side til enhver tid bringe aftalen til ophør uden varsel. Klubben afgør hvornår der foreligger uregelmæssigheder.

 

13. Parten er forpligtiget til at deltage i arbejdsdage samt rengøring fordelt blandt klubbens medlemmer med mere.

 

14. Parten forpligtiger sig til regelmæssigt at rengøre hestens sadel og hovedtøj - mindst månedligt.

 

15. Boksen skal holdes ren og klatter fjernes dagligt. Vægge, vindue og krybbe i boksen rengøres efter behov. Vandkop tjekkes og rengøres dagligt - de dage hvor parten har hesten. Der må ikke sættes klistermærker op på/i sadelskabet eller boksen.

 

Før partaftalen indgåes underskrives en kontrakt med nærmere aftale.

 

Der forventes et højt niveau af ansvar og omsorg for hesten. Til gengæld kan du opleve at have en hest, næsten som din egen.

Priser

Henvendelse: Michael Grønne Christensen

mail: elevskolen@sonderborg-rideklub.dk eller på telefon: 6118 1816

 

Priser 1/2 part:

Hest 850 kr. pr. mdr.

Pony kat. I 700 kr. pr. mdr.

Pony kat. II+III 650 kr. pr. mdr.