Ryttermærker

Ryttermærke

 

Ryttermærkeuddannelsen har til hovedformål, at formidle grundlæggende viden til rytteren

 

Ryttemærkeuddannelsen består at 5 kursusforløb.

 

En forudsætning for at få rytterlicens er at man udover at have deltaget i kurset "Klar Parat Start" har bestået ryttermærke 3 og 4. De overordnede mål for ryttermærkeuddannelse er

 

at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt

at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje

at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag

Ryttermærkeuddannelsen er et kronologisk forløb, hvor der kan startes på 3 forskellige niveauer. Der kan startes med Intromærkerne, Ryttermærke 1 eller Ryttermærke 3. Det er underviserens vurdering af elevens alder og forudsætning, der er bestemmende for startniveauet.

 

Intromærkerne er et introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Intromærkerne består indholdsmæssigt af elementer fra ryttermærke 1, således at det første ryttermærker ikke bliver så stor en mundfuld for de yngre ryttere. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Til intromærkerne hører et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige opgaver og øvelser.

 

Basismærkerne er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse. Mærkerne foreslås taget fortløbende, men dette er ikke et krav. Til gengæld indeholder alle prøver også stof fra de foregående mærker. Disse dømmes på normal vis af ryttermærkedommerne. Beståelse af Ryttermærke 3 betragtes som gennemført basisuddannelsen i ryttermærkerne.

 

 

Ryttermærker og rytterlicens

 

Ryttere, der er nået så langt i deres uddannelse, at de skal til at starte distriktsstævner (C-stævner) skal have indløst en rytterlicens. For at kunne indløse rytterlicensen skal rytteren dog først have aflagt 2 prøver (ryttermærke 3 og 4) samt deltaget i licenskurset "Klar, parat, start".

 

For mere information se hos Dansk Rideforbund

Kurser